Nowa strona 1
Siedziba Stowarzyszenia
22-100 Chełm
Pl. Niepodległości 1, p.77
Telefon - biuro: 605825595
NIP: 563 235 67 39
REGON: 060442814
KRS: 322569
Kontakt:

Rachunek bankowy: BPH O/Chełm Nr 79 1060 0076 0000 3300 0060 0246

Nowa strona 1
Index Główna Apel Ogłoszenia Założyciele Zarząd Foto-album Statut Lokalizacja
Stowarzyszenie „Pamięć i Nadzieja” w Chełmie zwraca się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli o wpłaty na budowę w Chełmie „Pomnika ku czci Polaków - ofiar zbrodni dokonanych na Kresach Wschodnich poprzez ukraińskich nacjonalistów"

SERWIS  STOWARZYSZENIA  PRZENIESIONY >>

Pierwsze zdjęcia z telewizyjnej relacji nt uroczystości >>

Foto-album >>

Prosimy naszych Czytelników o nadsyłanie zdjęć z uroczystości w dniu 11 lipca br. na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia. Wybrane zdjęcia opublikujemy.


Stowarzyszenie "Pamięć i Nadzieja" ma na celu:
- wzniesienie w Chełmie Pomnika ku czci Polaków,
ofiar zbrodni dokonanych na Kresach Wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów.
- oddanie czci i zachowanie w pamięci śladów polskości na Kresach dawnej Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem lat II wojny światowej

Ponadto celem Stowarzyszenia jest:
- opieka na wybudowanym pomnikiem,
- organizowanie uroczystości rocznicowych poświęconych pamięci ofiar na Wołyniu,
- gromadzenie dokumentacji o popełnionych zbrodniach ( dowody archiwalne, fotografie, relacje świadków itp.) na Polakach i osobach innej narodowości ratujących lub sprzyjających Polakom,
- wyszukiwanie osób, które ratowały i pomagały Polakom na Kresach i składanie im podziękowań,
- odnajdywanie i upamiętnianie miejsc zbrodni i pochówku Polaków na Kresach (cmentarze, samotne mogiły),
- podtrzymywanie ogólnonarodowej pamięci o tragicznych wydarzeniach szczególnie na Wołyniu w roku 1943,
- upowszechnianie wiedzy historycznej wśród społeczeństwa, a szczególnie wśród młodzieży o tych historycznych wydarzeniach,
- wspieranie działań wychowawczych kształtujących postawy patriotyczne i obywatelskie wśród młodzieży,
- zachowanie więzi z członkami rodzin, których dotknęły akty ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów,
 - działanie na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego poprzez wzajemne przekazywanie obiektywnych opisów tragicznych wydarzeń we wzajemnych stosunkach i wzajemne uczestnictwo w upamiętnianiu tych wydarzeń,
- odwiedzanie miejsc pamięci martyrologii Polaków na Kresach Wschodnich.

Deklaracja członkowska - pobierz druk (plik pdf) (plik rtf)

Projekt "Krzyża Wołyńskiego", który będzie ustawiony
w miejscu budowy pomnika
Element "Krzyża Wołyńskiego",
umieszczony w miejscu skrzyżowania się ramion krzyża.

Pismo Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Lublinie w sprawie tresci napisu na tablicy pamiątkowej:

"Uprzejmie informuję, że Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Lublinie na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2009 r. rozpatrzył wniosek w sprawie tablicy upamiętniającej Polaków pomordowanych na Kresach Wschodnich przez Żołnierzy UPA. Komitet proponuje umieszczenie na tablicy treści napisu w następującym brzmieniu:
" Całe pismo >>(plik pdf)„JEŻELI MY ZAPOMNIMY O NICH
TY BOŻE ZAPOMNIJ O NAS"

PAMIĘCI POLAKÓW POMORDOWANYCH
PRZEZ UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW - CZŁONKÓW OUN - UPA

ORAZ PAMIĘCI
TYCH BRACI UKRAIŃCÓW,
KTÓRZY ZA RATOWANIE POLAKÓW ZAPŁACILI CENĘ NAJ WYŻSZĄ

SPOŁECZEŃSTWO ZIEMI CHEŁMSKIEJ

CHEŁM 11 LIPCA 2009 ROK


Liczba odwiedzin -

.
Uruchomiono - 27.03.2009 r
Aktualizowano - 26.o4.2009
- 19.05.2009
- 27.05.2009
- 04.06.2009
- 03.07.2009
-07.07.2009
09.07.2009

Nowa strona 1

Chełm - 2009 Kontakt e-mail: stowarzyszenie.pin@op.pl