776,766 unikalne wizyty
Projekt pomnika wybrany do realizacji
Ldz. 15/10
Chełm 07.04.2010 r

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Stowarzyszenie „Pamięć i Nadzieja”, z siedzibą w Chełmie, przy Pl .Niepodległości 1 (pokój 77), z a w i a d a m i a, że w postępowaniu pokonkursowym, o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę “Pomnika ku czci Polaków - ofiar zbrodni dokonanych na kresach wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów” , prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art.62 ust.1 pkt.2 ustawy wybrana została najkorzystniejsza oferta, którą złożyła:

PRACOWNIA ARTYSTYCZNO KAMIENIARSKA 
Witold Marcewicz artysta-rzeźbiarz
ul. Kościuszki 8
24-200 Bełżyce
woj. lubelskie

UZASADNIENIE WYBORU
Uzasadnienie prawne:

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą, w rozumieniu art.2 pkt.5 oraz art.91 ust.1 ustawy

Uzasadnienie faktyczne:
Odrzucona oferta:
Wybrana oferta:
- została złożona w terminie, 
- z zachowaniem formy pisemnej, 
- jest ofertą ważną z punktu widzenia przepisów ustawy,
- została złożona przez Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu z postępowania, 
- została złożona przez Wykonawcę który uczestniczył w I Etapie postępowania, czyli w dwustronnych negocjacjach z Zamawiającym,
- jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- była w przedmiotowym postępowaniu jedyną ofertą nie podlegającą odrzuceniu
Za stopień spełniania poszczególnych kryteriów oceny, wybrana oferta
uzyskała następującą liczbę punktów:
- za kryterium kosztów prac projektowych – 40 pkt.,
- za kryterium walorów artystycznych i urbanistyczno-architektonicznych proponowanych rozwiązań bryły pomnika – 40 pkt.,
- za kryterium walorów funkcjonalnych rozwiązań formy pomnika – 20 pkt. 

Z poważaniem
Za Zarząd Stowarzyszenia Stanisław Senkowski i Franciszek Golik


Większy format >>

Pomnik będzie wykonany z granitu. Koszt około 200 tys. zł.
Wysokość pomnika 5 m.
Planowane odsłonięcie - wrzesień 2010 r.
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 27
Najnowszy użytkownik: cabbar
STOWARZYSZENIE
CELE STOWARZYSZENIA
ZAŁOZYCIELE
ZARZĄD
STATUT
DOKUMENTY
SPRAWOZDANIA
UROCZYSTOŚĆ 11-07-2009
WYBRANY PROJEKT POMNIKA
HONOROWY PATRONAT
ODSŁONIĘCIE POMNIKA
FOTOREPORTAŻ -17.09.2011
FUNDATORZY
KRONIKA STOWARZYSZENIA
70.ROCZNICA RZEZI WOŁYŃSK.
W PAROŚLI I SARNACH
POGRZEB PO 70 LATACH
ZŁOTY MEDAL DLA PREZESA
I MARSZ PAMIĘCI SYBIRAKÓW
DYPLOM DLA ST.SENKOWSKIEGO
72.ROCZNICA RZEZI WOŁYŃSKIEJ
DĘBY PAMIĘCI
73.ROCZNICA RZEZI WOŁYŃSKIEJ
Lokalizacja pomnika
LOKALIZACJA

Pomnik zostanie wzniesiony u zbiegu Al. Piłsudskiego i ul. Wołyńskiej.
Lokalizacja pomnika>>

PUBLIKACJE-WSPOMNIENIA
Dzieci Kresów III

Dzieci Kresów to zbiór wspomnień osób które jako dzieci lub b. młodzi ludzie przeżyli gehennę ukraińskiego ludobójstwa. Publikacja Lucyny Kulińskiej godna polecenia.
O AUTORCE >>
SŁOWO WSTĘPNE >>
JEDNO WSPOMNIENIE >>
WSPOMNIENIA p. Kozioł >>
POSŁOWIE>>

--------------------------------
EWA SIEMASZKO
ZAGŁADA KOROŚCIATYNA
WIGILIA 1944 -J. Białowąs
KRZYŻE Z PRZEBRAŻA
POGRZEB PO..-J.Białowąs
BÓG WTEDY PATRZYŁ..
ZA CO ZGINĘLI UKRAIŃCY
GDY PŁONĄŁ WOŁYŃ
KiA SIDOROWICZOWIE
CZESŁAWA ROCH
ŚLADAMI LUDOBÓJSTWA..
PAMIĘĆ I NADZIEJA
Jastrzębski-LUDOBÓJSTWO
REGINA OWCZARCZAK
MOJE ZASMYKI-wiersze
POLECANE LINKIi
VIDEO
ks.ISAKOWICZ-ROZMOWA
WSPOMNIENIA-S.Kicińska
WSPOMNIENIA-Podskarbi
NA PODOLU PŁACZE...
WOŁYŃ 1943-Lech Makowiecki
KOLEJNY 'bohater' UKRAINY

WYWIADY I OPINIE
ROZMOWA z ks. Isakowiczem
ks. Isakowicz-CHODZI MI TYLKO...
Prof. Wieczorkiewicz o OUN-UPA
SEJM ZDECYDOWAŁ...
Ks.Isakowicz-POLITYKA ZAKŁA..

LIST OTWARTY do D.Tuska
Ostatnie artykuły
KRONIKA 2009-2019
Kolejny „bohater...
Odbyły się obchody...
Dęby Pamięci
Dyplom od Światoweg...
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
Brak tematów na forum
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
POLECANE STRONY

 
<27 Dywizja Wołyńska AK

---------------------------------


Fundacja Centrum Dokumentacji
Czynu Niepodległościowego

--------------------------------

Fundacja Polskiego Państwa
Podziemnego

---------------------------------

Kresowy Serwis Informacyjny
-----------------------------------

Serwis Informacyjny
o Kresach Wschodnich

------------------------------------

Serwis Informacyjny
Towarzystwa Miłośników
Wołynia i Polesia w Chełme

Copyright © 2009 - Stowarzyszenie "Pamięć i Nadzieja" w Chełmie, 22-100 Chełm Pl. Niepodległości 1, p.77 Telefon - biuro: 608 073 511,
e-mail: stowarzyszenie.pin@op.plAdministrator - Tadeusz Halicki: thalicki@poczta.onet.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.01