Unknown column 'counter' in 'field list' STANISŁAW SENKOWSKI ODZNACZONY SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
· : 1

· : 0

· : 27
· : cabbar

Lokalizacja pomnika

LOKALIZACJA

Pomnik zostanie wzniesiony u zbiegu Al. Piłsudskiego i ul. Wołyńskiej.
Lokalizacja pomnika>>

POLECANE STRONY

 
<27 Dywizja Wołyńska AK

---------------------------------


Fundacja Centrum Dokumentacji
Czynu Niepodległościowego

--------------------------------

Fundacja Polskiego Państwa
Podziemnego

---------------------------------

Kresowy Serwis Informacyjny
-----------------------------------

Serwis Informacyjny
o Kresach Wschodnich

------------------------------------

Serwis Informacyjny
Towarzystwa Miłośników
Wołynia i Polesia w Chełme

STANISŁAW SENKOWSKI ODZNACZONY SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

W spotkaniu udział wzięły licznie przybyłe delegacje kombatantów, damy i kawalerowie Virtuti Militari, członkowie Rady Kombatanckiej oraz wojewódzkich Rad Kombatanckich, a także m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Pan Marek Bucior, Pan Poseł Andrzej Halicki, p.o. Kierownika UdSKiOR Pan Jan Stanisław Ciechanowski, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Pan Krzysztof Strzałkowski, Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Pan Andrzej Krzysztof Kunert, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan Artur Bagieński, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Pan Mieczysław Baszko, Dowódca Garnizonu Warszawa Pan Gen. Wiesław Grudziński, Pan Waldemar Strzałkowski, doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zastępca Prezesa IPN Pani Agnieszka Rudzińska, wdowa po tragicznie zmarłym w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem Kierowniku UdSKiOR Januszu Krupskim, Pani Joanna Krupska wraz z synem Tomaszem, przedstawiciele: Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. Ryszard Preuss i ks. prałat komandor Janusz Bąk, Kościoła Prawosławnego: ks. Piotr Kosiński i ks. mjr Andrzej Jakimiuk oraz Pan Łukasz Skurczyński, przedstawiciel Kościoła Ewangelickiego.
Jan Stanisław Ciechanowski podziękował zgromadzonym za przyjęcie zaproszenia na kolejne noworoczne spotkanie w Karolinie, miejscu szczególnym dla polskiej kultury.

„Przybyliście Państwo by spotkać się z nami z okazji nowego, rozpoczynającego się roku 2013, który niesie ze sobą wiele wyzwań. Dziękując za współpracę w tym roku, który już minął, pozwolę sobie wyrazić nadzieję na dalsze, tak wspaniałe kontakty jak do tej pory. Chciałem podziękować za wszystkie inicjatywy, które Państwo realizowali w całej Polsce. Oby ten rok przyniósł entuzjazm, związany z tym, że Państwo swoją wspaniałą postawą przekazujecie następnym pokoleniom - wzór tego, jak bez względu na okoliczności, czas i miejsce służyć Rzeczypospolitej. Za tą Państwa służbę, czasami z uszczerbkiem dla rodziny, chciałem złożyć serdeczne „Bóg zapłać”.

Życzę wszystkim zdrowia i niech dobry Bóg ma nas wszystkich w swojej opiece” - powiedział p.o. Kierownika UdSKiOR.

Podczas spotkania Jan Stanisław Ciechanowski wręczył odznaczenia państwowe przyznane za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką przez Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowano Panią Weronikę Sebastianowicz, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Pana Edwarda Muchę i Pana Antoniego Stefana Olbromskiego. Pan prof. Wiesław Olszewski za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy i pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski oraz za działalność społeczną i kombatancką został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski odebrała Pani Sabina Danuta Łyszcz. Za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i za działalność na rzecz środowisk kombatanckich Złotym Krzyżem Zasługi wyróżniono Pana Mariana Dudę, Panią Ewę Wiktorię Kuczewską-Ladzik i Pana Kazimierza Łaziczonka.

Stanisław Senkowski 

Pan Prezydent uhonorował również Srebrnym Krzyżem Zasługi Panią Ewę Glurę, Pana Stanisława Jankowskiego, Pana Łukasza Piotra Jastrzębia i Pana
Stanisława Bronisława Senkowskiego za zasługi w pielęgnowaniu pamięci i upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski i za działalność społeczną i kombatancką.


Spotkanie uświetnił fantastyczny występ Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Koncert prowadziła Pani Aleksandra Kopp. Po części artystycznej zaproszeni goście odmówili modlitwy wspólnie z przedstawicielami Kościołów Rzymskokatolickiego, Prawosławnego i Ewangelickiego. Spotkanie zakończyło się uroczystym poczęstunkiem.
Tekst ze strony: www.udskior.gov.p

Stanisław Senkowski na sali w Pałacu Karolin ( drugi rząd drugi od prawej)

Więcej zdjęć >>

POSTANOWIENIE  PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
z dnia 2 marca 2012 r.  o nadaniu orderu i odznaczeń


0