Odbyły się obchody 73. rocznicy męczeńskiej śmierci Komendanta VIII Okręgu Wołyń Zygmunta Rumla oraz „Krwawej Niedzieli na Wołyniu".
Dodane przez Tadeusz dnia Lipiec 13 2016 06:18:20
13-07-2016

W dniu 10 lipca 2016 r. w przeddzień 73 rocznicy męczeńskiej śmierci Zygmunta Rumla komendanta VIII Okregu Wołyń Batalionów Chłopskich i 73 rocznicy Rzezi Wołyńskiej w Chełmie przy "Piecie Wołyńskiej" na Skwerze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty -  miała miejsce uroczystość poświęcona tym rocznicom.

Organizatorem tej uroczystoci był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Warszawie, pod patronatem Prezydenta Miasta Chełm i Stowarzyszenia "Pamięć i Nadzieja.

 

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00 powitaniem gości i uczestników przez Prezesa Zarządu Głównego OZŻBCh Pana płk dra inż Zbigniewa Zaborowskiego.

Następnie wystapił Prezes Stowarzyszenia "Pamięć i Nadzieja" Pan Stanisław Senkowski, który w swoim wystąpieniem wprowadził uczestników w tematykę uroczystości. (Wystąpienie- plik pdf)

Rozpoczęła się koncelebrowana Msza Św., której przewodniczył ks. kan. Dariusz Tkaczyk Proboszcz Parafii pw.  Matki Teresy z Kalkuty, który wygłośił tematyczne kazanie.

 

Uroczystą Mszę uświetnił śpiewem Męski Chór z Parafii Rozesłania Apostołów w Chełmie prowadzony przez organistę Pana Romualda Turowskiego.

Po mszy na miejsce uroczystości weszła kompania honorowa WP wystawiona przez garnizon chełmski. Przemówienie do  uczestników uroczystości wygłosił Przezs OZ ŻBCh Pan Zaborowski.

Głos zabierał Senator RP Pan Józef Zając, Poseł na Sejm RP Jan Łopata, Radny Wojewódzki Pan Stanisław Miształ i płk Sławomir Demediuk.

Kompania honorowa przeprowadziła apel pamięci i odała salwę honorową. W apelu pamięci przywołane były ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 roku.

Wieńce od organizacji kombatanckich

Wieniec od Zarządu Głównego OZŻBCh składa płk dra inż Zbigniew Zaborowski.

 

 

Wieniec o Stowarzyszenia "Pamięć i Nadzieja w Chełmie - wieniec składa Pan Stanisław Senkowski - prezes Stowarzyszenia

Wieniec od Prezydenta Miasta Chełm składa Wiceprezydent  Miasta Pan Józef Górny


Uroczystość pod pomnikiem zakończyła się złożeniem więńców i wiązanek przed "Pietą Wołyńską".

W uroczystości przy pomniku oczestniczyło ok. 500 osób. Były delegacje z powiatów tomaszowskiego, lubelskiego, krasnostawskiego z gmin Sawin i Konopnica.

W imieniu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uczestniczył Pan płk Mirosław Demediuk. W uroczystości uczestniczyła Pani Irena Białęcka Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Miłosników Wołynia i Polesia z Warszawy.

Spora część uszestników po uroczystości przy "Piecie Wołyńskiej" wzięła udział w konferencji poświeconej Zygmuntowi Rumlowi, Batalionom Chłopskim oraz Rzezi Wołynskiej, która odbyła się w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Referaty wygłosili Pan Zbigniew Zaborowski, Leszek Wójtowicz i Lucjan Cimek. Przed konferencją kilku kombatantom płk Mirosław Demediuk wreczył Krzyże Obrońców Ojczyzny przyznane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Kilka osób w tym Wiceprezydent Miasta Chełm Pan Józef Górny i Prezes Stowarzyszenia "Pamięć i Nadzieja " Pan Stanisław Senkowski wyróżnionych zostało Krzyżem Batalionów Chłopskich. Zakończeniem uroczystości był wspólny obiad w restauracji w Hotelu Kamena. Uroczystość bardzo się spodobała wszystkim uczestnikom a szczególnie osobom przybyłym z Warszawy, którzy zachwyceni byli pięknym pomnikiem "Piety Wołyńskiej" ale i stosowną oprawą i przebiegiem całej uroczystości.

W uroczystości uczestniczyła ekipa Panoroamy Lubelskiej TVP, która zdokumentowała uroczystość i nagrała wypowiedzi trzech mieszkańców Miasta Chełm, które były świadkami i udało im się przeżyć Rzeź Wołynską.

Relacja z uroczystości w Chełmie wyemitowana była nie tylko w Panoramie Lubelskiej ale w głównym ogólnopolskim wydaniu wiadomości o godzinie 19.30.

Pan Stanisław Senkowski - prezes Stowarzyszenia "Pamięć i Nadzieja " i Pan płk dr inż. Zbigniew Zaborowski - prezes Zarządu Głównego OZŻBCh

Następna taka uroczystość będzie miała miejsce przy "Piecie  Wołyńskiej" w roku 2018 z okazji 75 rocznicy Krwawej Niedzieli a organizatorem będzie Stowarzyszenie "Pamięć i Nadzieja"

Tekst: Stanisław Senkowski

Zdjęcia: Tadeusz Halicki

Referat wygłoszony przez Stanisława Senkowskiego - plik pdf >>

Referaty płk dr inż. Zbigniewa Zaborowskiego:

- 73. rocznica męczeńskiej śmierci Zygmunta Rumla - plik pdf >>

- Pamięć i szacunek dla ofiar ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich - plik pdf >>

Więcej zdjęć w albumie - zapraszam >>