Unknown column 'counter' in 'field list' KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W SPRAWIE UCZCZENIA 70. ROCZNICY ZBRODNI WOŁYŃSKIEJ
Tadeusz
11-07-2013

KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Biuro do Spraw Wystąpień Prezydenta i Patronatów Dyrektor Jolanta Grzywacz-Borensztejn
BWP 0460-375-2013 ...


Pan
Stanisław Senkowski
Prezes
Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja"
PI. Niepodległości 1, p. 77 22-100 Chełm

Szanowny Panie Prezesie

bardzo dziękuję za list w sprawie uczczenia 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej i Państwa troskę z tym związaną. Pozwalam sobie przekazać stanowisko Kancelarii Prezydenta RP w tej sprawie.
Prezydent RP Bronisław Komorowski uznaje pamięć o cierpieniu wielu tysięcy Polaków zamordowanych na Wołyniu podczas II wojny światowej za zobowiązanie i ważny wymiar świadomości historycznej obywateli współczesnej Rzeczypospolitej. Aby dać temu wyraz. Pan Prezydent zdecydował o objęciu honorowym patronatem organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej międzynarodowej konferencji naukowej Zbrodnia wołyńska -historia, pamięć, edukacja. Konferencja będzie hołdem dla pomordowanych, a zarazem stanowić będzie forum dyskusji historyków z Polski i Ukrainy zajmujących się dramatem Wołynia. Taka rozmowa, prowadzona w duchu twardych faktów i niełatwej prawdy, a jednocześnie służąca zbliżeniu stanowisk uczonych z Polski i Ukrainy, może przyczynić się do większego upowszechnienia rzetelnej wiedzy, nie tylko po stronie polskie), ale i ukraińskiej. Takiemu procesowi winny sprzyjać coraz lepsze relacje polsko-ukraińskie, o które Pan Prezydent zabiega od lat. Pamięć o ofiarach powinna prowadzić do refleksji nad tym, co trzeba czynić w duchu dialogu i pojednania, by takie zbrodnie już nigdy się me powtórzyły, aby były pamiętane jako fragment zlej i trudnej przeszłości relacji między naszymi narodami
Pragnę również poinformować, że Prezydent Bronisław Komorowski zamierza wziąć udział między innymi w organizowanych przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa obchodach 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej na Skwerze Wołyńskim w Warszawie 11 lipca 2013 roku. Ponadto Prezydent z satysfakcją i nadzieją przyjmuje iniqatywy Kościołów w Polsce i na Ukrainie służące przezwyciężaniu trudnej przeszłości i pojednaniu między naszymi narodami w duchu prawdy o tamtych strasznych dniach sprzed 70 już lat.
Raz jeszcze dziękujemy Państwu za troskę i zaangażowanie w dzieło podtrzymywania pamięci historycznej Polaków. Liczymy na zrozumienie dla podjętych przez Prezydenta RP decyzji i zaangażowań. Zachęcamy do podejmowania innych inicjatyw w tym samym duchu prawdy i pojednania.


ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura do Spraw Wystąpień Prezydenta i Patronatów
Anna Zbiegniewska-Lis

Pismo >>plik jpg