70. Rocznica utworzenia 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.
Dodane przez Tadeusz dnia Styczeń 31 2014 15:40:16
31.01.2014

W dniu 24 stycznia 2014 r. w Chełmie odbyła się podniosła uroczystość z okazji 70. Rocznicy utworzenia 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej.
Organizatorem uroczystości było Chełmskie Środowisko Żołnierzy 27 WDP AK. Współorganizatorem i współfinansującym był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który z własnego budżetu na organizację uroczystości przeznaczył 4000 złotych.
Współorganizatorami było Stowarzyszenie „Pamięć i Nadzieja” oraz Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie...

Treść rozszerzona
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00 mszą św. w kościele garnizonowym pw. św. Kazimierza Królewicza.
Po mszy złożone zostały wieńce pod Pomnikiem 27 WDP AK w parku miejskim w Chełmie oraz na grobie  por. Zbigniewa Twardego ps. „Trzask” na cmentarzu przy ulicy Lwowskiej. Następnie w sali kinowej NOSG przy ulicy Trubakowskiej odbyła się akademia w czasie której miało miejsce między innymi;

- wręczenie odznaczeń, medali i dyplomów pamiątkowych,
- prelekcja dra Leona Popka na temat powstania i działalności Dywizji,
- występ słowno-muzyczny zespołu artystycznego młodzieży z LO im. 27 WDP AK
w Dubience.

Po akademii uczestnicy uroczystości spotkali się na wspólnym obiedzie w lokalu „Caritas” przy ulicy Lubelskiej.

W uroczystości uczestniczyli członkowie Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 WDP
w tym żyjący weterani Dywizji.

W uroczystości uczestniczyła Pani Bożena Żelazowska pełniąca funkcję Zastępcy Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów, która wręczyła osobom odznaczonym Medal „Pro Patria”, złożyła wieniec pod Pomnikiem Dywizji w parku miejskim.Przed uroczystością Pani Bożena Żelazowska odwiedziła „Pietę Wołyńską” na Skwerze 27 WDP w towarzystwie Przewodniczącego Rady Miasta Chełm Zygmunta Gardzińskiego i Wiceprezydenta Józefa Górnego złożyła wieniec pamięci i oddała cześć Ofiarom Rzezi Wołyńskiej.

Na pamiątkę odwiedzenia Pomnika prezes Stowarzyszenia Stanisław Senkowski wręczył Pani Minister Żelazowskiej książkę „Pamięć i Nadzieja” oraz broszurę „Ocalić od zapomnienia – tablice i pomniki”  poświeconą upamiętnieniom Mordów Wołyńskich.

Stanisław Senkowski – prezes Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja”
Zdjęcie: Mateusz Machowicz.