Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej dla prezesa Stowarzyszenia Stanisława Senkowskiego
Dodane przez Tadeusz dnia Luty 02 2014 22:13:19
2-02-2014
W dniu 30 stycznia 2014 w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie podczas posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Wojewoda Lubelski Jolanta Szołno-Koguc wręczyła 18 osobom z województwa Lubelskiego zasłużonym w działalności na rzecz ochrony pamięci narodowej Medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznane przez Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Pana Władysław Bartoszewskiego. Za włożony wkład pracy i zasługi w budowie Pomnika Wołyńskiego w Chełmie oraz opiekę nad cmentarzami wojennymi 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Rymaczach, Bindudze i Bielinie na Wołyniu,  Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej odznaczony został Stanisław Senkowski..


Treść rozszerzona
Na zdjęciu: Stanisław Senkowski odznaczony Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przez Wojewodę Lubelskiego Jolantę Szołno-Koguc - za włożony wkład pracy i zasługi w budowie Pomnika Wołyńskiego w Chełmie oraz opiekę nad cmentarzami wojennymi 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Rymaczach, Bindudze i Bielinie na Wołyniu.
Fot. Kamil Dudkowski
Fot. Kamil Dudkowski
Fot. Kamil Dudkowski

Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej – polskie odznaczenie cywilne nadawane przez Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Medal został ustanowiony 15 lipca 1976 uchwałą Prezydium Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w celu wyróżnienia osób i jednostek organizacyjnych zasłużonych w upamiętnianiu miejsc pamięci.

Medal posiada dwa stopnie:
I stopień – Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej,
II stopień – Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadawany jest osobom i jednostkom organizacyjnym za szczególne zasługi w upowszechnianiu idei pamięci narodowej oraz wyróżniającą się działalność związaną z upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także opiekę nad tymi miejscami.

Medal nadaje Przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z własnej inicjatywy lub na wniosek:
Prezydium Rady,
Sekretarza Generalnego Rady,
Wojewódzkich Komitetów Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
Właściwej polskiej placówki dyplomatycznej, jeżeli dotyczy obywatela obcego państwa lub jednostki organizacyjnej położonej w obcym państwie.

Nadanie medalu potwierdza się legitymacją wręczaną łącznie z medalem.

Awers Rewers
Źródło: Wikipedia.pl