I Chełmski Marsz Pamięci Sybiraków - 26 lutego 2015 r.
Dodane przez Tadeusz dnia Luty 27 2015 21:32:50
27.02.2015
10 lutego br. minęła 75. rocznica I wywózki Polaków na Syberię przez sowieckie NKWD z terenów zaanektowanych przez Związek Sowiecki po 17 września 1939 r.
Aby uczcić tą rocznicę Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Gimnazjum Nr 6 w Chełmie im. Sybiraków zorganizowali po raz pierwszy w Chełmie Marsz Pamięci Sybiraków, który odbył się 26 lutego 2015 r.
W programie Marszu była uroczysta msza święta w Bazylice NNMP w Chełmie, złożenie kwiatów pod Mauzoleum Ofiar Teroru Hitlerowskiego obok Bazyliki, przemarsz ulicami: Lubelską, Żwirki i Wigury, Stephensona, Plac Niepodległości i Piłsudskiego do Pomnika "Piety Wołyńskiej" na Skwerze 27 WDP AK i złożenie wiązanek kwiatów ku czci Ofiar ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów...

Treść rozszerzona

10 lutego br. minęła 75 rocznica I wywózki Polaków na Syberię przez sowieckie NKWD z terenów zaanektowanych przez Związek Sowiecki po 17 września 1939 r. W sumie z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej władze sowieckie w czterech akcjach deportacyjnych od 10 lutego 1940 r. do czerwca 1941 roku wywieźli przymusowo na Syberię i do Kazachstanu ok. 1,2 min Polaków. Z liczby tej na zesłaniu zmarło ok. 300-400 tys. osób a do Polski w latach 1945-1946 powróciło ok. 223 tys. osób. Wywózki Polaków na Sybir były odpowiednio zaplanowane przez sowiecki NKWD a na zesłanie przeznaczano rodziny osadników wojskowych, służby leśnej, urzędników państwowych, nauczycieli, harcerzy i kolejarzy. Wywózka Polaków na Syberię była po prostu oczyszczaniem tych ziem z ludności narodowości polskiej.
Rodziny polskie, które nie zostały wywiezione na Syberię i pozostały na miejscu zarówno na Wołyniu jak i w Małopolsce Wschodniej podane zostały eksterminacji przez ukraińskich nacjonalistów spod znaku OUN-UPA. W latach 1943-1945 ukraińscy nacjonaliści bestialsko zamordowali ok. 200 tys. Polskich kobiet, mężczyzn i dzieci tylko dlatego że byli Polakami. Ofiary sowieckich deportacji na Sybir i ofiary Rzezi Wołyńskiej łączy pochodzenie z tego samego terytorium II Rzeczypospolitej a ofiarami zostali tylko dlatego że byli Polakami.
Aby uczcić tą rocznicę Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Gimnazjum Nr 6 w Chełmie im. Sybiraków zorganizowali po raz pierwszy w Chełmie Marsz Pamięci Sybiraków, który odbył się 26 lutego 2015 r.

W programie Marszu była uroczysta Msza Święta w Bazylice NNMP w Chełmie, złożenie kwiatów pod Mauzoleum Ofiar Teroru Hitlerowskiego obok Bazyliki, przemarsz ulicami: Lubelską, Żwirki i Wigury, Stephensona, Plac Niepodległości i Piłsudskiego do Pomnika "Piety Wołyńskiej" na Skwerze 27 WDP AK i złożenie wiązanek kwiatów ku czci Ofiar ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów. Następnie uczestnicy przemaszerowali Al. Piłsudskiego na dworzec kolejowy, gdzie odczytano apel pamięci i złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary II wojny światowej. Na czele marszu szły 4 poczty sztandarowe chełmskich szkół a za nimi ponad 500 osób w tym ok. 400 młodzieży szkolnej.
W marszu uczestniczyli, Senator RP Pan prof. dr hab. Józef Zając, Posłowie na Sejm RP Pani Beata Mazurek i Pan Mirosław Zawiślak, Wiceprezydent Miasta Chełm Pan Stanisław Mościcki, Nauczyciele Szkół, których młodzież uczestniczyła w Marszu oraz Sybiracy i Kombatanci.
Przy Pomniku Wołyńskim odbył się krótki apel pamięci i złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.
W imieniu Stowarzyszenia "Pamięć i Nadzieja" pragnę podziękować Organizatorom i Uczestnikom I Chełmskiego Marszu Pamięci Sybiraków, że na swojej trasie odwiedzili "Pietę Wołyńską" i uczcili pamięć Ofiar Mordów Wołyńskich. Ta patriotyczna impreza jest godna kontynuowania w latach następnych a nawiedzanie miejsc upamiętnień martyrologii Narodu Polskiego jest doskonałą lekcją historii i elementem patriotycznego wychowania dla chełmskiej Młodzieży.

Tekst i zdjęcia - Stanisław Senkowski

Więcej zdjęć >>