Pismo Prezesa Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Warszawie
Dodane przez Tadeusz dnia Czerwiec 14 2016 10:52:17

14-06-2016

Zarząd Główny Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Warszawie oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie zamierzają zorganizować w Chełmie w dniu 10 lipca 2016 roku (niedziela) obchody 73 rocznicy męczeńskiej śmierci pułkownika Zygmunta Rumia -Dowódcy Okręgu BCh Wołyń oraz Krwawej Niedzieli" na Wołyniu...

 


Treść rozszerzona

Warszawa, dnia 3 czerwca 2016 r.

Pan

Stanisław Senkowski Prezes Stowarzyszenia Pamięć i Nadzieja"
w Che
łmie

Zarząd Główny Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Warszawie oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie zamierzają zorganizować w Chełmie w dniu 10 lipca 2016 roku (niedziela) obchody 73 rocznicy męczeńskiej śmierci pułkownika Zygmunta Rumia -Dowódcy Okręgu BCh Wołyń oraz Krwawej Niedzieli" na Wołyniu.

Wybór Miasta Chełm na miejsce tej podniosłej uroczystości jest wyrazem naszego uznania dla Stowarzyszenia Pamięć i Nadzieja", w tym w szczególności dla Pana Prezesa, za prowadzoną w mieście działalność upamiętniającą wiele wydarzeń najnowszej historii Polski. Jej przykładem jest m.in. Pieta Wołyńska" pobudowana przez Stowarzyszenie Pamięć i Nadzieja" w Chełmie przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Planowaną uroczystość pragniemy przeprowadzić przy tym monumencie.


Z tej okazji zwracamy się z prośbą do Pana Prezesa o zgodę na odbycie planowanej uroczystości u stóp Piety Wołyńskiej" oraz o objęcie przez Stowarzyszenie Pamięć i Nadzieja" uroczystości Patronatem Honorowym.

Uroczystość będzie się składała z dwóch części. Pierwsza część, to uroczystość patriotyczno-religijna u stóp Piety Wołyńskiej" przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, a druga, to konferencja naukowa poświęcona skomplikowanym i tragicznym losom ludności polskiej na kresach II Rzeczypospolitej w czasach II wojny światowej.

Biorąc pod uwagę fakt, że środowisko żołnierzy Batalionów Chłopskich jest już bardzo nieliczne, a żyjący jeszcze żołnierze BCh niejednokrotnie sami wymagają wsparcia w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb bytowych i leczniczych, uprzejmie prosimy także Pana Prezesa, o ile to możliwe, o włączenie się wraz z nami w proces przygotowania, a następnie przeprowadzenia przedmiotowej uroczystości.

Przedstawiając powyższe zwracamy się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie prośby. Z uwagi na to, że szereg czynności przygotowawczych wymaga dotrzymania terminów ustawowych, uprzejmie prosimy Pana Prezesa o rozpatrzenie, w miarę możliwości, naszej prośby niezwłocznie.

Podpisał: Prezes Zarządu Głównego

płk dr Zbigniew Zaborowski

Pismo w oryginale - plik pdf ..